Nytt Jobb

Allt om nytt jobb

Jobb butikschef

Butikschefer har i regel mindre betalt än motsvarande chefer utanför detaljhandeln – trots att ansvarsbördan är densamma. Som butikschef är du inget annat än en välavlönad försäljare.

Vad innebär det att jobba som butikschef? Benämningen är lite otydlig, men allmänt gäller att en butikschef ansvarar för försäljning, rekrytering, säkerhet, lagerstatus och schemaläggning. En butikschef har oftast samma ansvar som en chef eller VD på ett mindre företag, eftersom omsättningen i de flesta butiker är sjusiffriga. Trots detta är butikschefer inte lika välavlönade som chefer på service- och tillverkningsföretag.

Få lediga jobb som butikschef

Det är sällan jobb som butikschef utannonseras på t.ex. AMS. Det har delvis att göra med att det råder en ganska hånfull inställning till jobbet som butikschef. Butikschef blir du enklast genom att först jobba ”på golvet” och sedan successivt avancera i butikens hierarki. Detta leder ofta till att mycket oerfarna – och unga – personer blir butikschefer. Många livsmedelskedjor anställer unga, oerfarna chefer för att kunna hålla låga löner, vilket å andra sidan leder till att butikschefernas status sjunker. De flesta butikschefer är i regel lite bättre avlönade säljare – som samtidigt har ett övergripande ansvar för allt som händer i butiken.

Butikschef – mödosamt jobb

Som butikschef måste du vanligtvis hålla koll på all personal samt öppna och stänga butiken alla veckans dagar – ifall du inte vågar delegera detta ansvar till annan personal. För att höja löner och arbetsvillkor för din personal måste du som butikschef tigga pengar av regionchefen – och var beredd på att få avslag.