Nytt Jobb

Allt om nytt jobb

Jobb fastighetsförvaltare

Det är viktigt att skilja mellan fastighetsförvaltare och fastighetsskötare. Namnen är snarlika, men arbetsuppgifterna är däremot helt olika för dessa två yrkesgrupper.

En fastighetsförvaltare arbetar inte med skötsel av byggnader; ibland används dock ordet vaktmästare synonymt med fastighetsförvaltare i slarvigt tal. Fastighetsförvaltare och fastighetsskötare är emellertid helt olika yrken.

Fastighetsskötarens arbetsuppgifter

En fastighetsskötare ansvarar i regel för följande arbetsuppgifter:

  • Underhåll av ventilation
  • Underhåll och reparation inom områdena vatten och värme
  • Övervakning
  • Skötsel av lekplatser och gemensamhetslokaler

En fastighetsförvaltare arbetar däremot med ekonomiska frågor och underhållsplaner inom t.ex. en bostadsrättsförening. Fastighetsförvaltaren sitter också med på styrelsemöten och föreningsstämmor – vid behov. Det är upp till bostadsrättsföreningen att utse och anställa fastighetsförvaltare. I mindre föreningar delar styrelsemedlemmarna på fastighetsförvaltarens ansvar för att spara pengar. Vem som helst kan dock inte bli fastighetsförvaltare utan vidare – ofta krävs någon form av ekonomisk utbildning.

Läs jobbannonsen noga

Många personer som egentligen vill jobba som fastighetsskötare söker jobb som fastighetsförvaltare i tron att det är fråga om samma yrke. Detta förhållandevis harmlösa missförstånd leder till ökade kostnader för administration i samband med rekryteringen. Du som vill jobba som fastighetsskötare – lusläs annonsen för att undvika denna typ av missuppfattningar.