Nytt Jobb

Allt om nytt jobb

Jobb jurist

Du som vill jobba inom domstolsväsendet bör satsa på en juristexamen, medan du som vill jobba med juridiska frågor och juridiska problem inom privat sektor istället kan satsa på en examen i rättsvetenskap.

En jurist är utbildad för att lösa problem av juridisk karaktär – oftast tvister – samt tolka lagboken. Jurister arbetar såväl inom offentlig förvaltning (statliga myndigheter) som för privata arbetsgivare (banker, försäkringsbolag).

Vad krävs för att jobba som jurist?

Rättsvetenskapliga studier kan bedrivas på de flesta högskolor i landet. För att jobba som advokat, åklagare eller domare krävs dock en juristexamen (tidigare jur.kand. examen). Juristexamen kan enbart avläggas vid sex av landets universitet och högskolor. För att få tillträde till juristyrken inom domstolsväsendet krävs dessutom en lång praktikperiod. Många jurister väljer istället att arbeta inom privat sektor – banker och försäkringsbolag tillhör de vanligaste arbetsgivarna.

Lediga jobb för jurister

Det finns gott om lediga jobb för jurister – de flesta yrken kräver emellertid ett visst mått av specialistkompetens som enbart kan erhållas via erfarenhet, t.ex. i samband med praktik. Den första lönen för en jurist brukar därför vara låg, eftersom man vanligtvis får ett jobb inom vilket man helt saknar erfarenhet och/ eller ett jobb som juristassistent. Men yrket erbjuder en mycket snabb löneutveckling – en juristkarriär lönar sig.