Nytt Jobb

Allt om nytt jobb

Jobb säljare

Försäljningsyrket kantas av dåliga löner och hög stressfaktor, men ger å andra sidan träning i social kompetens; en förmåga du kan han nytta av senare i livet.

Försäljningsyrket kan i regel delas in i två kategorier beroende på vilken typ av försäljning du sysslar med; dels personlig försäljning, dels telefonförsäljning. Vidare kan man kategorisera försäljare utifrån om de arbetar inom partihandel och detaljhandel.

Jobb som säljare – hur hög är lönen, egentligen?

Få yrken uppvisar en lika stor variation i löneläget som försäljningsyrket. De lägsta lönerna finns inom direktförsäljning; försäljning där säljaren tar kontakt med kunden, typ telefonförsäljning. Här kan lönen enbart utgöras av provision – den säljare som inte lyckas med sitt uppdrag går med andra ord lottlös. Att jobba som säljare i butik – där kunden istället tar kontakt med säljaren – brukar i regel ge något högre lön. Ofta består lönen av en fast och en rörlig del, t.ex. 80 kr i timmen plus provision. Att jobba som säljare förutsätter således ett stort mått av kunnande och framåtanda.

Lediga jobb som säljare

De flesta lediga jobb som säljare finns inom direktförsäljningen. Telefonförsäljning är i det närmaste ett bristyrke som främst lockar gymnasieungdomar och studenter som vill extraknäcka. Många företag inom telemarketing dagtingar tyvärr med kollektivavtalen – se därför till att du får OB-tillägg och den semesterersättning som enligt avtal ska ingå i lönen.