Nytt Jobb

Allt om nytt jobb

Jobb undersköterska

Undersköterska är ett yrke som för närvarande inte kräver någon yrkeslegitimation – för att jobba som undersköterska räcker det vanligtvis med att gå gymnasiets treåriga omvårdnadsprogram.

Att få jobb som undersköterska är förhållandevis lätt förutsatt att du har erfarenhet av arbete inom vården och har gått gymnasiets treåriga omvårdnadsprogram. Många av dagens undersköterskor har dock en helt annan utbildningsbakgrund. Ungdomar med annan gymnasiekompetens har i många fall kommit in i yrket som sommarvikarier. Det är dock möjligt att kraven för att få jobba som undersköterska stramas åt i framtiden – på Blekinge Tekniska Högskola finns redan en tvåårig högskoleutbildning för undersköterskor.

Jobba som undersköterska – arbetsuppgifter

Ett jobb som undersköterska innefattar inga preciserade arbetsuppgifter; uppgifterna skiljer sig således åt mellan olika vårdinrättningar och äldreboenden. Undersköterskor får dock ta hand om viss medicinsk vård efter delegation från sjuksköterska. Att ta blodprov, ge insulin och sondmatning är exempel på uppgifter som en undersköterska får göra efter delegering.

Lediga jobb som undersköterska

Vårdcentraler, äldreboenden och sjukhus erbjuder jobb till undersköterskor. Lönen är jämförbar med lönen för personliga assistenter, möjligtvis något lägre. 110 kr i timmen plus OB är en riktlön för undersköterskor med några års erfarenhet. Det största problemet med att jobba som undersköterska är dock inte lönen – snarare är det att många vårdinrättningar timanställer sina undersköterskor efter organisationens ”behov”, vilket leder till en ostabil och varierande inkomstnivå. Du som väljer att jobba som undersköterska i Norge har större möjlighet att få fast månadslön, eftersom undersköterska är ett bristyrke i vårt västra grannland.