Nytt Jobb

Allt om nytt jobb

Jobb sjuksköterska

Sjuksköterska är ett jobb som kräver yrkeslegitimation. Du kan ansöka om sådan legitimation efter att ha läst sjuksköterskeprogrammet om 180 hp.

För att kunna jobba som sjuksköterska måste du läsa 180 högskolepoäng i form av ett sammanhängande program på högskolan. Huvudämnet i utbildningen är omvårdnad och sidoämnena varierar lite mellan olika högskolor och specialiseringar. Det finns möjlighet att läsa in utbildningen på distans med ett fåtal träffar på den högskola som anordnar utbildningen.

Gott om lediga jobb som sjuksköterska

I Sverige är sjusköterska ett bristyrke – bland annat med anledning av att många utbildade sjusköterskor sökt sig till Norge. Ingångslönen för en sjusköterska i Sverige är ungefär densamma som för en lärare; drygt 22 000 kr i de flesta kommuner. Lönen blir betydligt högre om du har specialistutbildning. Att jobba i Norge som sjusköterska ger minst dubbel lön. Lönen, i kombination med kortare arbetsveckor, gör det extra fördelaktigt att jobba i Norge. Glöm inte att ansöka om Norsk legitimation innan du söker jobb!

Var jobba som sjuksköterska?

Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är stor; sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden. På större lasarett efterfrågas ofta specialistkompetens, medan vårdcentraler främst söker sjuksköterskor med en bred allmänutbildning. Inom några år beräknas många av dagens sjuksköterskor nå pensionsålder; detta kommer sannolikt att leda till goda jobbmöjligheter för nyexaminerade sjuksköterskor, liksom förhandlingsutrymme för högre lön.