Nytt Jobb

Allt om nytt jobb

Jobb praktik

Många jobb förutsätter någon form av praktik innan man kan börja jobba på riktigt. Lättast är det att hitta praktikplats i ”goda tider”.

De flesta är överens om att en praktikplats är en bra väg till fast jobb. Om du sköter dig föredömligt bör praktikplatsen så småningom kunna ge dig tillträde till arbetsmarknaden. Inte så konstigt egentligen; att rekrytera ny personal är dyrt och tidskrävande för företag och organisationer. Det är mycket smidigare – och billigare – att ta någon som man redan känner.

Svårt att få praktikplats under lågkonjunktur

Under lågkonjunkturer – och tider med många varsel och osäkra arbetsvillkor – är intresset för praktikanter måttligt, för att inte säga svalt. Folk som varslats vill helt enkelt inte vara handledare. Du som söker praktikplats bör således göra det i rätt tid.

Praktik inom högskolan

Många högskoleutbildningar – däribland civilingenjörsprogrammet – förutsätter ofta praktik på privata företag. I lågkonjunkturens kölvatten har trycket från praktikanterna varit så stort att ett hundratal studenter inte fått praktikplats; ett faktum som lett till försenad examen.

Lätt att hitta praktikplats inom vården

Desto lättare har det varit att få praktikplats inom vård och omsorg; här har man insett att pensionerade medarbetare kan ersättas med billiga praktikanter istället för nyanställd vårdpersonal. Bra för vårdinrättningen, men i gengäld blir det desto svårare för praktikanten att få anställning efter praktikens slut, vilket gör många ungdomar besvikna.